Музеј на Македонија Logo

Филозофски факултет - Скопје потпиша Меморандум за соработка со НУ Музеј на Македонија

Филозофски факултет - Скопје потпиша Меморандум за соработка со НУ Музеј на Македонија

Деканот на Филозофски факултет - Скопје, проф. д-р Ратко Дуев потпиша Меморандум за соработка со м-р Гордан Николов, В.Д директор на НУ Музеј на Македонија за практична настава на студенти, размена на експерти и заедничко аплицирање на меѓународни проекти од областа на културното наследство.