Музеј на Македонија Logo

Организациска структура

Организациска структура

Одделенија

 • Етнологија
 • Историја
 • Историја на уметност
 • Централна конзерваторска лабораторија
 • Центар за едукација
 • Одделение за музејска евиденција и документација
 • Одделение за стручно технички работи
 • Одделение за музејско водење
 • Одделение за правни и административни работи
 • Одделение за управување со човечки ресурси
 • Одделение за одбрана, заштита, спасување и управување со кризи
 • Одделение за финансиско, сметководствени работи