Музеј на Македонија Logo

Планови, одлуки и извештаи

Планови, одлуки и извештаи

 

2020

Сопствена сметка од НУ Музеј на Република Северна Македонија (787)

Донации сметка од НУ Музеј на Република Северна Македонија (785)

Буџетска сметка од НУ Музеј на Република Северна Македонија (603)

 

2019

Сопствена сметка од НУ Музеј на Република Северна Македонија (787)

Донации сметка од НУ Музеј на Република Северна Македонија (785)

Буџетска сметка од НУ Музеј на Република Северна Македонија (603)

2018

Сопствена сметка од НУ Музеј на Македонија (787)

Донации сметка од НУ Музеј на Македонија (785)

Буџетска сметка од НУ Музеј на Македонија (603)

2017

2016 - Буџетска Сметка

2016 - Сопствена Сметка