Музеј на Македонија Logo

ИКОМ ја објави својата Црвена листа за Југоиточна Европа

ИКОМ ја објави својата Црвена листа за Југоиточна Европа

ИКОМ ја објави својата Црвена листа за Југоиточна Европа.

Фокусирајќи се на 10 земји во Југоисточна Европа, ИКОМ работеше со експерти и координатори од целиот регион за да создаде Црвена листа која содржи 119 предмети од 45 музеи од Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Црна Гора, Северна Македонија, Република Молдавија, Романија, Србија и Словенија. 

Целта е ублажување на проблемот со недозволена трговија со културни предмети, а ова листа претставува вреден придонес за заштита на наследството.