Музеј на Македонија Logo

Конференцијата на Европската музејска академија и свеченостите за движното културно наследство за 2018 година

Конференцијата на Европската музејска академија и свеченостите за движното културно наследство за 2018 година

Од 20-23.09.2019, директорот на НУ Музеј на Македонија –Скопје, м-р Гордан Николов, учествува на Конференцијата на Европската музејска академија и свеченостите за движното културно наследство за 2018 година, кое се одржува во Архус, Кралството Данска.“