Музеј на Македонија Logo

КРВОДАРИТЕЛСКА АКЦИЈА

КРВОДАРИТЕЛСКА АКЦИЈА

Во соработка со Црвениот крст на Република Северна Македонија на 26.02.2020 во просториите на Музејот  беше организирана добротворна акција на  дарување на крв. Голем број од вработените во Музејот како и претходните години земаа активно учество во оваа хумана акција за дарување на крв.