Музеј на Македонија Logo

Крводарителска акција во Музејот на Македонија

Крводарителска акција во Музејот на Македонија

Крводарителска акција во Музејот на Македонија
28 февруари 2018 година

Денес во Музејот на Македонија беше организирана акција на доброволно дарување на крв. Овој хуманитерен настан беше реализиран во соработка со Црвениот крст на Република Македонија. Голем број од вработените во Музејот одговорија на повикот да ја изразат својата хуманост преку земање учество во оваа благородна акција.