Музеј на Македонија Logo

Културно наследство на Република Македонија

Културно наследство на Република Македонија

Со проф. Д-р. Захи Хавас, најпознатиот египетски археолог, египтолог, поранешен државен министер за антиквитети во Музејот на Македонија. Презентирајќи го културното наследство на Република Македонија, разговаравме за можностите за соработка во областа на културното наследство и музејскиот дизајн со египетските музеи.