Музеј на Македонија Logo

Меморандум за соработа, со цел за промоција на македонската култура и историја

Меморандум за соработа, со цел за промоција на македонската култура и историја

Во просториите на Националната установа, Музеј на Македонија, директорот на Агенцијата за иселеништво, Никола Шалваринов имаше работна средба со директорот Гордан Николов. На средбата двајцата директори се запознаа и дискутираа за идната соработка во делот на заедничкиот делокруг на работење. На состанок двете институции потпишаа Меморандум за соработа, со цел за промоција на македонската култура и историја и доближување на истите до иселениците во дијаспората.