Музеј на Македонија Logo

Наративот на телесноста на претставите во Африка

Наративот на телесноста на претставите во Африка

На 22.09.2018 г. во Музејот на африканската уметност во Белград, доц. д-р Гоце Наумов од Музеј на Македонија ќе одржи предавање со наслов „Наративот на телесноста на претставите во Африка“. Ова предавање е во рамки на соработката меѓу нашите музеи коишто заедно ја реализираат изложбата „Духовите на Африка“ чие отворање ќе биде на 17.10.2018 година во изложбените сали на Музеј на Македонија.