Музеј на Македонија Logo

Посета на археолошкиот парк Виминациум, Костолац, Србија

Посета на археолошкиот парк Виминациум, Костолац, Србија

Судии ФСК ЖИВА Гордан Николов, Македонија - Билјана Пајковиќ, Црна Гора 28.02. 2018. Посета на археолошкиот парк Виминациум, Костолац, Србија.