Музеј на Македонија Logo

Работна посета на Музејот на Македонија

Работна посета на Музејот на Македонија

Собраниската Комисија за култура денеска оствари работна посета на Музејот на Македонија, при што одржа состанок со Гордан Николов, в.д. директор на Музејот.

 

https://www.sobranie.mk/2016-2020-srm-ns_article-komisijata-za-kultura-vo-rabotna-poseta-na-muzejot-na-makedonija.nspx