Музеј на Македонија Logo

Работна средба со г-дин Ајтекин Ајден

Работна средба со г-дин Ајтекин Ајден

Работна средба со г-дин Ајтекин Ајден, Програмски координатор на Турската агенција за соработка и координација (ТИКА) во Република Македонија. Беше разговарано за можностите за соработка со Музеј на Македонија од областа на заштитата на културното наследство и промоција на културните вредности на нашите народи во рамките на заеднички проекти. За таа цел во очекување сме на возвратна посета од страната на г-дин Ајден во Музејот на Македонија.