Музеј на Македонија Logo

Работна средба во кабинетот на министерот за култура

Работна средба во кабинетот на министерот за култура

Работна средба во кабинетот на министерот за култура на Република Македонија г-дин Асаф Адеми, заедно со директорот на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците г.-дин Менфи Илијаз. 
Разговаравме за реализација на проекти преку кои ќе се афирмира заедништвото во Македонија што го споделуваме преку културното наследство.