Музеј на Македонија Logo

Универзитетот ФОН склучи договор за соработка со Музеј на Македонија

Универзитетот ФОН склучи договор за соработка со Музеј на Македонија

Познавањето на историјата, антропологија, археологија , етнологија е важен сегмент за проектирањето иднина.

Денеска универзитетот ФОН склучи договор за соработка со Музеј на Македонија. Со овој договор и двете страни се обврзавме да работиме на проекти кои ќе ја подигнат свеста кај академските граѓани за важноста и вредностите кои нашата историја ги создала.